2014. július 6., vasárnap

Illemszabályok 7 - Ünnepek, vallásAZ ÜNNEPEK

Az Ünnepek

Családi ünnepek

A születésnap

A mi születésnapunk

Ne felejtsünk el mindent megköszönni! Ha személyesen kaptunk dolgokat, akkor azonnal, ha küldték a megemlékezést, akkor levélben.

Mások születésnapja

Egy a fontos, hogy tegyük emlékezetessé, tartalmassá családtagunknak, barátunknak ezt a számára egyedüli ünnepet, emeljük ki a megszokottból, az unalmasból és a tartalmatlanból.


A névnap

Az ünnepelt számára állítsunk össze kis ismertetőt nevének tudnivalóiról. Egy csokor virággal nagyon ötletes ajándék, de sajnos csak egyszer használható!


Évfordulók, események

Nem kötelező a megünneplésük, nem is teszik sok helyen. De ha szívesen emlékezünk a családunkat érintő kellemes, bensőséges eseményekre és különösen is szeretünk ünnepelni, akkor kezdeményezzünk, és működjünk közre a sikeres lebonyolításban.EGYHÁZI ÉS NAGYRÉSZT EGYBEN CSALÁDI ÜNNEPEK


Az advent


A karácsony 


Mit ne tegyünk karácsonykor?

Hárítsunk el minden olyan közös vásárlásra szóló meghívást, amely elveszi majd a csomagbontás örömét.

Mit tegyünk karácsonykor?

Elsősorban menjünk ez alkalomból is templomba, és hívjuk magunkkal családtagjainkat.
Készítsünk ajándékot mindenkinek, akit környezetünkben fellelünk, de ezekre a „filléres alap” és a „gazdag ötletesség” legyenek jellemzők.
Figyeljünk oda felekezetünk, gyülekezetünk karácsonnyal kapcsolatos problémáira is!
Kedves gesztus a karácsonyi üdvözlőlapok küldése.
A múlt bármely szép pillanatának felelevenítése bármilyen formában szép ajándék lehet.
Ünnepek: bárkitől kapunk üdvözlőlapot, válaszoljunk rá.
VALLÁS

A templomban és egyéb egyházi szertartásokon való viselkedés

Minden templom látogatására vonatkozik, hogy hiányos öltözékben nem szabad, sőt tilos bemenni.
Kirívó modortalanság férfiaknak fedett fővel templomba belépni!
Minden templomban van egy, a szertartások szempontjából különösen kiemelt szent hely, ezt mi is tartsuk tiszteletben halk körbejárásunkkor. Katolikus: oltárszentség, Ortodox: ikonosztáz, Zsidó: Tóra- tekercs, Református: Úr asztala.
Nagyon fontos, hogy ha bármely céllal (elcsendesedés, imádkozás vagy műemlék – látogatás) egy templomi vagy egyházi szertartásba csöppenünk, akkor az általunk ismert dolgokban vegyünk részt.
Ha saját felekezetű istentiszteleten veszünk, részt tekintsük a szertartást szívügyünknek.
A templomban, szertartásra érkezve ne üljünk le a pad szélére, mert úgyis fel kell állnunk, ha a hívek belülre igyekeznek. Inkább eleve üljünk a legbelső székre.


Hangosan beszélni, sőt hangosabban suttogni, nevetgélni, bökdösni, kacérkodni illetlenség.
A mindenkori pénzgazdálkodásunk részévé kell, váljon az adakozás.
Református és evangélikus lelkészek megszólítása: tiszteletes urak, feleségeik: tiszteletes asszonyok, katolikus lelkészek: atyák, protestáns lelkész hölgyek: lelkésznek.
Szerencsére az orrfújásunkat, köhögésünket egy kicsit tudjuk szabályozni. Késleltessük, ha lehet, még a tüsszentésünket is akkora, amikor ének vagy ima közben beáll egy pillanatnyi szünet. (ha befogjuk az orrunkat, a tüsszentés „visszamegy”)
Temetésre talpig sötétben illik menni.
Férfiaknak a téli hidegben is fedetlen fővel kell állniuk a ravatalozóban.
A kezet itt sem illő a szebbe mélyeszteni.
Egy szál virágot azért illik letenni a nem hozzátartozónak a sírjára is.
Ha nem a mi hozzátartozónk temetésén vagyunk a gyászolóknak részvétet nyilvánítunk. A család legidősebb vagy általunk legismertebb tagja elé állva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése