2018. szeptember 28., péntek

Be lehet-e furakodni Isten szívébe? Neki sikerült! Mutatjuk, hogyan.Szeretnénk, ha Isten velünk lenne, ha Isten a mi oldalunkon állna, ha mindig megsegítene: valami ilyesmit gondolt a főniciai ember felesége is, amikor Jézus után kiáltott: „Uram, könyörülj rajtam, mert a leányom beteg, az ördög gyötri”.


Az asszony, mint az akaró ember példája áll előttünk, egy ember, akire azt szoktuk mondani: „ez tudja, mit akar az életben”. Lám senki sem tudja, hogy a messze földön hires  tanitó, gyógyító és próféta Föniciában jár, de ő egyedül igen. S már kapaszkodik a ruhájába, kérlelve kéri, követeli, hogy segítsen a lányán. Úgy látszik, hogy a nagy tanitó számba sem veszi.  Mikor a tanitó tanitványai közül néhányan megsajnálják az asszonyt, Jézus csak annyit mond, hogy nincs köze ehhez a Földhőz, ő pihenni jött, nem tud segíteni, forduljon máshoz. Ekkor az asszony, már-már illetlen modon kéri, ekkor Jézus kutyának nevezi, ez sértőbb volt mindennél. Vagyunk úgy, hogy amikor semmi sem sikerül, amikor mindenki visszautasit, amikor úgy látszik, hogy minden-de minden összedöl körülöttünk, akkor görcseikben, fájdalmunkban, kétségbeesettségünkben nem tudunk mást tenni, mint annyit mondani: „Mi Atyánk ki vagy a mennyekben, legyen meg a te akaratod”, függetlenül attól, hogy mi is az én problémám. „Legyen meg a te akaratod” – mert az az ember, aki Istent szereti, az egyet biztosan tud: ha meglesz Isten akarata, akkor biztosan jó lesz. A föniciai asszony is igy volt, a kutyák szintjén is, a végtelen megalázottságban sem tud Isten tagadóvá válni, hiszen már felismerte, hogy akivel beszél, akitől kéri a lánya gyógyulását, az maga Isten.

Be lehet-e furakodni Isten szívébe? – tettük fel az elején a kérdést.  Nehezen, de ha Isten úgy szeretné, akkor senki emberfia meg nem állíthat.  Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? – mondja Pál apostol.  A fönöciai asszonyt is Isten vezette Jézushoz, mert amikor elutasíotta, éppen azt szerette volna, hogy az asszony hite növekedjen.  Hogy megértse ő, és hogy megértesse velünk is, hogy a meg nem hallgatott imádság csak egy lépcsőfok, mert éppen ezt szeretné Isten, ha hozzá imádkoznánk szüntelenül. Isten titka a következő: azt szeretné, ha igy imádkoznánk hozzá: „Legyen meg a te akaratod”, mert akkor ő igy válaszolhat: „Legyen a te hited szerint”