2019. június 4., kedd

Igei táplálék a Mi-Minden + teológián II. - ("Ti vagytok a világ világossága!")

Kedves Testvérek! Egyszer egyikőtök mondta, hogy jön a templomba azért, hogy ott legyen a padban, hogy világítson. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan modern technika, amely ma is világossá teszi a ma felolvasott Igénket. Mert így is lehetünk a világ világossága. Mert a mai Ige éppen ezt szeretné világossá tenni a mi számunkra, hogy addig kell világítanunk, akár azzal is, hogy itt ülünk a padokban, amíg ez a fény annyira nyilvánvaló és világos lesz, mint a hegyen épített város, amely annyira szembeszökő, hogy senki nem mehet el mellette anélkül, hogy észre ne venné, anélkül, hogy figyelmét, ha csak egy kis időre is arra ne fordítaná.

Isten ebben az Igében egészen világossá teszi azt, hogy „ti vagytok, mi vagyunk a világ világossága”, amelynek nem úgy kell viselkednie, hogy nem világit, mert kioltották, mert elrejtették, mert a véka alá tették, hanem épp ellenkezőleg, annyira szembetűnőnek, szembeöltőnek kell lennie, hogy lehetetlen legyen azt nem tudomásul venni, mint a hegyen épült várost. Sőt az Ige még ennél is tovább megy, és azt mondja, hogy „Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat”.  A felolvasott Igénk első értelme az, hogy az Isteni igazság nem azért van, hogy árnyékban maradjon, hanem épp ellenkezőleg úgy kell segítenie a tájékozódást, hogy besugározza fénnyel mindazokat, akik a környezetében élnek. Ez az Ige tulajdonképpen az evangéliumot Jézusban és bennünk is reflektorfénybe, toronyóra magasságába, legsziporkázóbb hang és fény technika középpontjába, egy világítótorony hasznával vetekedő helyre teszi, ahol azért van jelen, hogy tündököljön, világoljon, fényledjen és csillogjon.

A mai Ige azt a kérdést teszi fel nekünk, hogy vagyunk-e a világ világossága? Benned az Isten felfénylik, vagy elhalványul? Rá van-e téve valami a mi betakar, eltakar: a gondok, a gazdagság, a lustaság, a világi élvezettel teli élet, amely nem engedi, hogy világíts, vagy annyira nyilvánvaló-e az Krisztust követő életed, mint a hegyre épített város, amely nemcsak önmagát világítja be, hanem egész környezetét is?

Ha valaki jött már autóval egy estefelé egy hegyről egy város, település fele, amelyik a völgyben van, akkor az tudja, hogy rögtön nyilvánvalóvá válik az, hogy merre felé is tartunk, hogy nemsokára egy településre érkezünk. Azt lehet mondani, hogy csak az nem veszi észre, aki nem akarja észrevenni. 
A felolvasott Igénk szerint az Ige első értelme ez: annyira nyilvánvaló kellene, legyen az embereknek, hogy mi Istennel járunk, mint amennyire nyilvánvalóvá válik az, hogy nemsokára egy településre érünk, amikor egy tiszta éjjel elkezdünk a hegyről leereszkedni a település felé. Nyilvánvalóvá kellene, váljon szavaink, tetteink, gondolkodásunk, életstílusunk, szokásaink, egyáltalán a viselkedésünk és a világhoz való viszonyulás által. 

Csakhogy, azt tapasztaljuk, hogy még akkor sem lesz teljesen nyilvánvaló, amikor emberileg mindent elkövetünk a siker érdekében. Amikor ezt az Igét elolvastam, illetve amikor belegondoltam, hogy mi, de én és az én szolgálatom, - hogy magamról beszéljek - hogyan áll ezzel az igével, akkor rájöttem, hogy nem tudok lelki értelemben a fényhozó lenni az emberek számára, ahogyan a város fényei elhozzák a fényt a Feleken leereszkedő éjszakai autósoknak. Mert nincs a homlokomra tetoválva, hogy keresztyén vagyok, s még ha oda is lenne tetoválva, az sem változtatna a helyzeten. Mert egy-egy családlátogatás rendjén, amikor tudják az emberek, hogy ki vagyok, hogy én vagyok a lelkész, akkor is egyes esetekben olyan nehezen lehet elővenni az Igét, olyan nehezen lehet a beszélgetést a lelkiek felé terelni, olyan nehezen lehet megtenni az első lépést a világosság fele. S ha visszagondolok arra, amikor az egyik tanárom a teológián azt mondta, hogy ez a szolgálatunk lényege, hogy embereket elvezessünk Krisztushoz, s ha emellé teszem azt, hogy gyülekezeteink évről évre fogynak, s ezt már teljesen természetesnek vesszük, akkor elég siralmas a helyzet

. Ez az a pont, amikor talán ti is úgy érzitek, hogy semmi értelme, én bevallom őszintén én ezt éreztem, hogy hiába próbálok a hegyre építeni, hiába próbálom meg a gyertyatartót kivenni a véka alól és felemelni, hogy mindenki lássa, mindenki előtt tündököljön, mégsem látják meg az emberek. A szemük előtt van, de mégsem veszik észre.

Kedves Testvérek! Ez az Ige egy óriási titkot hordoz magában. Olyan rejtelmes. Ott van a világ világossága, amelyik egyszer csak a véka alá kerül, aztán meg a hegyre épített város képében tündököl az Isten dicsőségére. Egy nagy titok az, ami szétfeszíti ezt az egész Igét. Egy titok, amelyik felszínre akar törni, egy ellenállhatatlan erő, amely napvilágra akar jönni.

S éppen ez az, ami kell, hogy megértsük ezt az Igét, éspedig az, hogy ne értsük. Hogy értsük meg azt, hogy magunktól nem fogjuk megérteni, magunktól csak a sötétséget tudjuk ontani a világra, magunktól nem találhatjuk meg Istent. Meg kell érteni, hogy Isten országa, amiről Jézus ebben és az összes példázatában beszél, nem megközelíthető úgy, mint egy turisztikai objektum. Nem lehet az Istenhez jegyet vásárolni, egy turisztikai irodában, az Isten nem egy turisztikai látványosság. Ha te vagy én szeretnénk lenni a világ világossága, soha nem fogunk tudni azok lenni. Ha én akarom az embereket elvezetni Krisztushoz, nem fog összejönni. Aki Istent így keresi, soha sem találja meg, annak mindig egy érthetetlen dolog marad az Ige, az Isten, az egyház, a Biblia és ez az Ige is. Mózesnek azt mondja az Úr, amikor a kijelentést adja a Sinai hegyen ”vigyázzatok, ne menjetek föl a hegyre, még a szélt se érintsétek! Mert aki megérinti, halállal lakol!” Vagyis Isten nem osztja meg az Ige titkát, nem osztja meg a megváltást, Jézus igazságát a csőcselékkel, az illetlen, a tudatlan, az arrogáns vagy éppen a közönyös tülekedőkkel. Nem lehet beerőszakolni magunkat Isten országába. Isten nem egy cirkuszi bohóc, nem lehet látványosságként kezelni, mert akkor rejtve marad az ember előtt. A szeme előtt van, de mégsem érti meg. Ez az Ige kizáró, bezáró jelleget is hordoz. Mert aki a maga erejéből szeretne világosság lenni, az kudarcra, sötétségre és kárhozatra van ítélve. Aki nem, mint alázatos szolga, mint bűnbánó bűnös közeledik Isten világosságához, az csak sötétségre fog találni. Nem fogja megérteni sem a mai Igét, sem az Isten országát. Kívül marad, ahol sötét van és fogcsikorgatás- És ilyen értelemben mélységesen szomorú ez az Ige, sok embert arra ítél, hogy a véka alatt kialudjon és az örök kárhozat fojtogató sötétségében mindörökre elfelejtődjön.

Viszont, ha egyszer bevallotta az ember, hogy nem érti, akkor esélye van arra, hogy megértse. Ahogyan a néma lélektől szenvedő gyermek apja a Márk 9-ben felsóhajt: „Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemben!” Ez az ember miközben Istent és a fia gyógyulását kereste megtalálta az egyetlen utat, azt, aki Isten maga mutatott fel, mint a világ világosságát: Jézus Krisztust. Hitelen vagyok, mondja az ember, de kérek hitet, segítségre szorulok, csalódott vagyok, fáradt, kiégett, bűnös, és térden állva kiáltom: „Dávid Fia, könyörülj rajtam”.

Kedves Testvérek! Nem mi vagyunk a világ világossága, a földnek sói. Mi csak lámpatartók lehetünk, akin, akiben Isten elhelyezheti a világ világosságát, Jézus Krisztust. Nem mi világítunk, nem mi vagyunk a hegyen épített város, nem a mi cselekedeteink tündökölnek, hanem az Isten cselekedete bennünk és általunk. Nem mi dicsőtettük meg Istent a kereszten, hanem Jézus. Mi csak felajánlhatjuk életünket, hogy Isten azt lámpatartónak használja, mi csak alázatos szolgaként szolgálhatunk arra, hogy Isten életünkre felépítse a hegyen épített várost.

Befejezésül hadd mondjak el egy történetet, amely bizonyítja azt, hogy a munkánk nem hiábavaló, nem a mi érdemünkért, hanem azért mert ha Isten dicsőségére élünk és próbálunk világítani, úgy ahogyan az egyik testvérünk teszi, - aki jön, hogy világítson a padba - akkor Istennek van hatalma a mi tetteinkben megdicsőíteni magát, ahogyan Jézus halálában is dicsőséget szerzett magának és megváltást az emberiségnek.
Íme, a történet: Négy leány igazi jó barátok voltak. Kisiskolás korunktól, együtt jártak iskolába, elválaszthatatlanok voltak, egyetemi évek alatt, sőt azután is. Aztán Sára, aki az egyetlen keresztyén volt a négy közül egy másik országba költözött és így megszűnt a szoros kapcsolat közöttük. Sára mindvégig úgy érezte, hogy hiába imádkozott a barátnőiért, hiába tett nekik bizonyságot, mindvégig hitetlenek maradtak a barátnők. Aztán egyszer egy karácsonykor hazament, ahol összefutott az egyik barátnőjével, aki babakocsit tölt maga előtt. A baba édesanyja, Sára barátnője arról számolt be, hogy nincs férje, mire Sárában ugyanaz a gondolat fogant meg: úgy maradt terhes, hogy nincs férje. Nem emlékezett semmire, amit neki mondtam Jézusról. Sára egyszer csak - beszélgetésük közben - kérte, hogy a kezébe vehesse a babát. Ekkor a barátnője Sárára nézett, és azt mondta: „Neked köszönhetem a gyermekem életét, mert el akartam vetetni, de azok miatt, amiket mondtál nem tudtam megtenni. Sőt a gyermek éreztette meg velem, hogy Isten mennyire szeret engem, így már én is az ő gyermeke lettem”. 

Sára imádságai, noha csak évek multával, de meghallgattattak, sőt nemcsak egy, hanem immár két életet is megmentett a halálból. Isten útjai kiszámíthatatlanok és csodálatosak is egyben. 

(Elhangzott a Bulgária-telepen, Kolozsvár, 2019.06.02)