2017. július 2., vasárnap

Vallomás arról, hogy hogyan szerettem meg a héber nyelvet. Top 5+1 dolog, amiért érdemes megtanulni héberül.

Őszinte vallomás Orbán Attila tollából. 5+1 héber nyelvet érintő érdekes dolog. Vágjunk bele!  

 
Számomra is csoda az, ahogyan megismertem majd megszerettem a héber nyelvet - vallja Orbán Attila teológus, aki a héber nyelv elkötelezett, lelkes híve. Egyesek arra panaszkodnak, hogy ez egy rettenetesen nehéz nyelv és nem értik a logikáját  a tanulás nehézségét súlyosbítja, hogy nem balról jobbra, hanem jobbról balra kell olvasni, amihez még az is hozzájárul, hogy nem római betűkkel van írva, hanem „rajzocskák” láthatók, amelyek csak mássalhangzókat fednek. Meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, nekem sem ment egyből a héber nyelv sajátosságainak elsajátítása. Egy folyamat volt.


1. Minden kezdet nehéz, de nyugalom van, hiszen nem mi vagyunk az egyedüliek, akik nehezen tanulják meg ezt a nyelvet. Az eredetileg zsidó származású magyar emberek is arról számolnak be, hogy a héber nyelv számukra is egy nehéz nyelv. Mindezek ellenére nem lehetetlen megtanulni.
Édesapám – aki lelkipásztor – egy vallásórán, megjegyezte, hogy a zsidók, akikről a vallásórán hallottunk héberül beszéltek, és azt is megemlítette, hogy Jézus is tudott héberül írni és olvasni. Maga a tény, hogy Jézus Krisztus is ismerte ezt a nyelvet, felkeltette a figyelmem, és emlékszem, hogy – bár még magyarul sem tudtam írni- édesapámat többször is faggattam, hogy tanítson meg engem héberül.

2.  Isten héber nyelven teremtette meg a világot és héber nyelven adta a Tízparancsolatot.  Az Ószövetség tanulmányozásához elengedhetetlen a héber ismerete. A zsidó biblia beosztása eltér a keresztyén bibliák beosztásától. A neve is más: Tanakh. Tóra(תורה) + Nöbiim(נביאים) + Kötubim(כתובים). T-N-K, azaz Tanakh. A Tóra a tanítást, Nöbiim a prófétákat és a Kötubim a könyveket jelenti.


Édesapám egyszer beleolvasott magába a Héber Bibliába: „Börésit bárá Elohim ét ha-sámajim vöét há-árec” (בְּרֵאשִׁ֖ית בָּרָ֣א אֱלֹהִ֑ים אֵ֥ת הַשָּׁמַ֖יִם וְאֵ֥ת הָאָֽרֶץ ). Mikor meghallottam, mintha valami ősi kép, tudatalattiból feljövő emlék jelent volna meg előttem, és rákérdeztem, hogy a „sámajim” az eget és az „árec” a földet jelenti? Édesapám pedig megdöbbenve rábökte, hogy: igen. Ettől kezdve éreztem, hogy itt több is van, mint egyszerű szimpátia a nyelv iránt, úgy éreztem, hogy ez valóban Isten nyelve, amelyen szólt az Ő népéhez.

3. A héberben kevesebb betű van, mint az angolban (26), szám szerint: 22. (Nem is beszélve a magyar 40 betűs (Q, W, X, Y nélkül) ábécéről)


A legfőbb motivációm az volt a héber nyelv tanulása közben, hogy Isten ezen a nyelven adta ki a Tízparancsolatot és ezen a nyelven szólt népéhez. Később arra is rájöttem, hogy a héber nyelv nemcsak, hogy érdekes, de racionális nyelv is. Maga az izraelita gondolkodásmód is egy ésszerű világlátást tükröz. Egyszerű példák rá az Ószövetségi parancsolatok, amelyek lehetővé teszik a tökéletes társadalom megalakulását.

4. A héber nyelv az északnyugati sémi nyelvek nyelvcsoportjába tartozik olyan nyelvekkel, mint a kánaáni, föníciai és moábita. A sémi nyelvek csoportjába tartozik még az arab, akkád, arám, ugariti, etióp, az eblai vagy a máltai. A héber nyelv elsajátítása az egyik legnépesebb nyelvcsaládban, az afroázsiai nyelvcsaládban is ismerőssé tenné annak tanulóját.   

 Egyszer egy zsidó énekre akadtam, aminek a szerzője Matisyahu, haszid zsidó, aki énekét a 137. zsoltár alapján írta. Az ének szövege arról beszél, hogy mennyi nehézségen ment keresztül a zsidó nép, 2000 éve nincs hazájuk és most, még az a kicsi is, ami van, azt is el akarják venni; hogy ki akarták őket irtani a múlt század elején, ki akarták irtani belőlük gyökereik ismeretét. Mindez az anyaországon kivül élő magyar sorsot juttatta eszembe, mert mi is úgymond „diaszpórában” élünk, hazánkat elvették és más népnek adták, most pedig szellemileg akarnak kiirtani bennünket azáltal, hogy szuggerálják gyökereink/kultúránk elfeledését, ami természetesen az istentelenségben és hazátlanságban kell, hogy megnyilvánuljon. Mert ti.  akinek nincs Istene, sem hazája, az nem fog harcolni hazája, közössége vagy családja érdekében. Ebben a kivetettségben láttam meg a kapcsolópontot a zsidó és az erdélyi magyar nép között, és azóta érzem, hogy igenis, Krisztus által minden nép, aki hisz benne és egységben imádja Őt, van lehetősége az üdvösségre, van létjogosultsága.


5. A héber szavak kb. 98%-a három különböző gyökbetűre (mássalhangzó) épül, ami bármely ragozási formában – az eredeti sorrendben – mindig megtalálható az adott szóban. Egy bizonyos szint elérése után más nyelvekhez képest gyorsabb a megértési és visszaadási folyamat.


Biztatom mindazokat, akik szeretik a valóságos, logikus gondolkodásmódot, hogy ismerkedjenek meg a héber nyelvvel, a Héber Bibliával, és ez által az ősi bölcsességgel/tudománnyal, ami ott található. Jézus Krisztus életével és tanításával is azt bizonyítja, hogy ami ott írva található, az igaz.


Bonusz:
+ 1 tény: A bűvészek által szeretettel használt “abrakadabra” is héber/arám nyelvű szóösszetétel, jelentése: á-bárá-ke-dábrá, azaz “amiképpen a Teremtő (Isten) mondta”.


Remélem, hogy ezek után kedvet kap minden héber nyelv után érdeklődő a héber nyelv tanulására, érdemes kitartóan foglalkozni vele, mert aki elsajátítja azt, az talán életének célját is megismerheti.


Orbán Attila


Kulcsszavak: Héber nyelv Hogyan szerettem meg a héber nyelvet Érdemes tanulni héberül Héber nyelv tanulás Nyelvtanulás Izrael Jeruzsálem Ószövetség Héber Biblia

Ön, hogy áll a héber nyelv tanulásával? Értékelje szóban vagy egytől ötig terjedő skálán.

4 megjegyzés: