2017. június 26., hétfő

Mitől lehetünk boldogok? (III)

Ezen a helyen, aki Isten csodálatos és boldog országának akar az állampolgára lenni, az a boldogmondásokra, mint alkotmányra kell, fogadalmat tegyen.

A „Mitől lehetünk boldogok?” három részes sorozatban arra a kérdésre válaszoltunk, hogy mit mond a teológia a boldogság kapcsán?

A választ három fő kérdés mentén tárgyaltuk:

1. Hogyan érthetjük meg a Boldogmondások tartalmát?
2. Mi a Boldogmondások értelme?
3. Hol van a helye a boldogságnak a keresztyén ember életében?


Hol van a helye a boldogságnak a keresztyén ember életében?A  Hegyi  Beszéd,  s  azon  belül a  Boldogmondások  nem  csak azt  mondják  el,  hogy  hogyan  lehet,  de  hogyan  kell  a keresztyén  embernek  boldognak  lennie,  hogy  mi  az  árucikk,  mi  az  az  életminőség,  életmenet,  életmód,  amely  megadja  számára  mindazt,  amire  vágyik,  hanem  azt  is,  hogy  mi  az  a  hely,  amelyet  a  boldogság  játszik  életünkben.  Pont  azért  mert  nem  mindegy,  hogy  mennyi időt  töltünk  azzal,  hogy  saját  boldogságunk  kovácsaivá  válhassunk.  Nem  mindegy,  hogy  valaki  egy  életet  ledolgoz  azért,  hogy  aztán  boldog  lehessen,  miközben  mindvégig  boldogtalan  volt. 

Ahogyan Isten az Ószövetségben vezérnek a Tórát (Mózes öt könyve) adta, (aminek a summája a Tízparancsolat), úgy adta az Újszövetségben új vezérelvnek a Hegyi Beszédet (aminek a summája a Boldogmondások).  A valóságban azonban nem csak egy egyszerű törvényről van itt szó, hanem sokkal többről. A boldogmondások nem egy törvény, hanem egy alapító okirat, amely nemcsak Isten országának az alkotmányát is adja egyben, hanem azt is megadja, amire minden ember vágyik: boldogságot. Jézus Krisztus itt Isten országának az alkotmányát adja, mert mi nem csak emberek vagyunk, akik cél nélkül a sötétben bolyongunk, hanem egy olyan nép, amelynek országa van, amelynek mi állampolgárai vagyunk. (Vö. Ef 2,19-20).


Hol van tehát a helye a boldogságnak a keresztyén ember életében?


Amilyen helyet foglal el egy állampolgár életében az országának az alkotmánya, olyan helyet kell elfoglalnia a keresztyén életében Isten országának az alkotmánya. Az alkotmány a legfelsőbb törvény, felülír bármilyen más törvényt. Milyen csodálatos, hogy Isten nem egy diktátor vagy zsarnok, aki kikényszerít a törvényeinek betartását, hanem cserébe boldogságot ígér az Ő országában.
Mindnyájan voltunk már magyar állampolgársági esküt tenni. Ha nem akkor is tudjuk, azt, hogy bárhova megyünk, szerződést kell, aláírjunk: iskolában, munkahelyen, orvosnál, kiránduláskor, vásárlásnál. Ezen a helyen, aki Isten csodálatos országának akar az állampolgára lenni, az a boldogmondásokra, mint alkotmányra kell, fogadalmat tegyen. A szerződést Istennel kötjük, aki fogadalom tétel által garantálja a befogadást az Ő Országába: „azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, akik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus” (Efézus 2, 19-20)
  

Önt hogyan teszi boldoggá Isten? Mitől boldog?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése