2017. május 26., péntek

Mitől lehetünk boldogok? (I)  - Mit mond a teológia a boldogság kapcsán? (Gondolatok a Boldogmondásokhoz) – 


Úgye mindenki járt már úgy, hogy megpróbálták meggyőzni arról, hogy vásároljon meg egy bizonyos terméket, hogy éljen egy bizonyos szolgáltatással? Érdekes módón nem azzal kezdik, hogy mennyi pénzbe kerül, vagy, hogy milyen a minősége, hanem sokkal inkább mindig arról próbálnak minket meggyőzni, hogy miért jó nekünk egy bizonyos termék/szolgáltatás. Minden esetben az agyunk azon részeit próbálják meg stimulálni, amelyek a boldogságérzetünkkel vannak kapcsolatban. Ha egész egyszerűen akarunk fogalmazni, akkor az életbiztosítás – árus, a biztonságérzetünket akarja fokozni, s ezzel arra céloz, hogy ha biztonságban vagy akkor boldog vagy. 
A bankár vagy a tőzsdeügynök szerint a pénz, a gazdagság fog boldogítani ezért kínálja letétek és befektetési lehetőségek halmazát. A kozmetikai termékeket áruló szomszédban lakó leány (közbeszédben: „Avonos”) azt szeretné, ha több hangsúlyt helyeznénk szépségünkre. De sorolhatnánk tovább azt, hogy az általános vélekedés szerint mi mindent kell, hogy elérjen az ember ahhoz, hogy boldog lehessen: hatalom, szerelem, önmegvalósítás.  


Boldogság fogalma 
Magyar Értelmező Szótár szerint a boldogság a boldog melléknévvel kifejezett érzelmi állapot, ami a sorssal, körülményekkel való teljes elégedettséget jelenti.

A Boldogmondások szerint az érthetetlen boldogságban azok részesülnek, akik Isten országának a polgárai. A boldogság egy belső mély örömöt jelent azok számára, akik már rég vártak Istenre és most beteljesülnek vele. A boldogok a mélyen vagy magasabban boldogok, de mindenképpen többet jelent a körülményekkel vagy a sorssal való elégedettségnél. 


„Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.” (Máté evangéliuma 5,3)


Ezek szerint tehát a lelki szegények a boldogok?! Hűha! Nem a gazdagok a boldogok, hanem a szegények a boldogok? Ez első olvasásra érthetetlennek tűnik, mert egy igen erős ellentéttel van dolgunk, hiszen az általános vélekedés szerint a gazdagságot és az önmegvalósítást kell elérnünk a boldogsághoz.  Ezzel szemben a boldogmondás kijelentése miszerint a lelki szegények a boldogok merőben más, hiszen nemcsak szegénységet feltételez, ami a gazdagság ellentéte, hanem lelki szegénységet is, ami szöges ellentéte az önkiteljesedés, önmegvalósítás mai fogalmának és használatának.     


A boldogmondások szerint létezik boldogság, sőt egymásután tízszer is elmondja, hogy igenis boldogok lehetünk, s ezt nem veheti el senki tőlünk. Mégis hogyan? 
Három kérdésre kell válaszolnunk, ahhoz, hogy megértsük a Boldogmondások fő üzenetét:

Hogyan érthetjük meg a Boldogmondások tartalmát?

Mi a Boldogmondások értelme?

Hol van a helye a boldogságnak a keresztyén ember életében? 


Hogyan érthetjük meg a Boldogmondások tartalmát? 


A tartalom megértéséhez, elsősorban a környezetet kell ismerni ahol Jézus szavai, elhangzanak. A Máté evangéliumában ilyen események jönnek sorban: az evangélium eleje Mózes születéséről emlékezik meg/ Jézus megkeresztelkedése a Vörös tengeri átkelést idézi fel/ a megkísértés története a pusztai vándorlás hitetlenség kísértéseit eleveníti meg.Mindezzel az Ószövetségben történteket eleveníti fel, míg végül elérkezünk a történet tetőpontjához, ahogyan Isten akkor a Sinai hegyen beszélt népéhez, ugyanúgy beszél most Jézus a hegyen a „Hegyi – beszédben” (amelynek a Boldogmondások a legfontosabb része) ugyanahhoz a néphez. Tehát Jézus Krisztus a Hegyi Beszédben új parancsolatot ad az embereknek. Míg az Ószövetségben a Tízparancsolat volt a törvény, ami biztosította Izrael népe számára a boldogságot, addig a Boldogmondásokban Jézus egy új módszert határoz meg az ember boldogságára. Azt mondja ezzel, hogy szerinte és Isten akaratából azok a boldogok, akik követik a Boldogságmondásokban foglaltakat.  


A "Mitől lehetünk boldogok?" című bejegyzés következő részében választ adunk arra kérdésre, hogy hogyan lehetünk boldogok.


„Jézus megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:
Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.
Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
Boldogok az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert ők az Istent meglátják.
Boldogok a békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.
Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.” 
(Mt 5,2-12)
Önt hogyan teszi boldoggá Isten? Mitől boldog?

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése