2017. május 24., szerda

Prédikáció. Szakács Szabolcs és Wieland Brigitta esküvője

- Szent Miklós plébánia. Marosvásárhely. 2017. 05. 20 - 
Kedves ifjú testvéreim! Nem tudom, hogy elgondolkoztatok-e azon, hogy miért is vagyunk itt a templomban? Véletlen lenne? Nem hinném, hiszen alig van még az életben olyan alkalom, amikor a döntés felelősségét annyira éreznénk, mint most. De ezen túl, alig van az életben olyan örömteli és ünnepi alkalom, mint ez. Ebbe az órába belesűrűsödik az egész élet, mert ez az óra magában hordozza egész további sorsotokat, amely ettől az órától kedve elválaszthatatlanul össze van kötve egymással.

Keresztyén Testvéreim! Kedves ifjú pár! Ruth története (Alapige: Ruth 1, 15-18) először is a család iránti hűség és a ránk bízottakért való felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozza, valamint azt, hogy ezek révén hogyan válhat az ember a gondviselésben a szó legnemesebb értelmében Isten munkatársává. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy Ruth elsősorban Isten családjához akart tartozni, ezzel felhívva a figyelmünket a családi életünk szentségére és kötelességére. Az ige mondanivalója, az hogy a keresztyén házirend kell, megvalósuljon a család életében, mert ha ez így van, ha kedves Szabolcs és Brigitta, ebben a rendben éltek és nevelődtök, akkor áradhat ki a családból, olyan áldás és közösségformáló erő, melyből családi éltetek gazdagságára derül majd fény. Erre jó esély van, hiszen saját elmondásotok szerint nemcsak megtaláltátok azt a puzzle darabot, amelyhez valóban találtok, hanem sokkal többről beszéltetek: azt, hogy nem tudtok rajta kívül egy igazabbat, mert ő igaz lelkű, aki szívvel lélekkel benne van a kapcsolatunkban. Aki türelmes, s aki céltudatos, akivel valóban együtt lehet haladni az életben. Arról beszéltetek, hogy ő az, aki bír engem, ő az, aki kell nekem, akibe nagyon hamar beleszerettem. Életem egyik legjobb döntése volt. Kedves Szabolcs és Brigitta, a házasság soha nem lesz egy befejezett mű, mert ez egy mindennapos - életfeladat, mégis elmondatjuk, hogy azért lehet boldog és szeretetközösségben megélt házasságotok, szerelem és annak minden tartozéka, békesség a társunkkal, mert Isten azt szeretné, hogy az ő munkásaiként, munkatársaiként ezen a szeretetközösségen dolgoznánk.

Másodsorban Ruth mint emberi példa áll előttünk, az, hogy még az életét is képes lenne odaadni a másikért. Noha Isten az, aki munkálkodik Ruthban, mégis Ruth tetteinek a vizsgálata azt mutatja, hogy valóban megérdemli a hűséges (haszid) titulust. Ruth idején a hűséges a haszid, az egy cím volt, amelyet nagyon kevés ember kaphatott meg. Azt olvassuk, hogy Ruth hűsége, nemcsak Naomi teljes életére, hanem halálára is vonatkozik. Az Ige másodlagos üzenete a mai gyülekezetben az ifjú párhoz szól és az itt letett esküjük komolyan vételére hívja el őket.  Ahogyan Ruth elnyerte a hűséges címet, úgy kell az ifjú párnak is elnyernie azt. Ruth szavai, miszerint a Naomival még a temetkezési helyben is osztozni akar, azt kéri az ifjú pártól, hogy az egymásnak fogadott hűségben megélt szeretetüket valóban a „holtomiglan, vagy holtáiglan hitetlenül el nem hagyomban” értelmében éljék meg.

Keresztyén Testvéreim! Ruth könyve Isten mindenkire kiterjedő
kegyelméről tanít, amely még a pogány megtérőket is szívesen fogadja megváltott népe között. Ruth könyve egy átalakulásról beszél, amely a társadalom különböző strukturális elemeiben történik, fokozatosan kezdve a társadalom legszűkebb elemeitől az egyéntől, haladva a nagyobb egységek fele. Felolvasott Igénk szerint először Ruth élete alakul át, olyan tettre lesz képes, amelyre önmagától soha sem lenne. Ezután Naomi családja alakul át, a mi családi életünk lesz hűséges a szeretetben, ha a keresztyén értékek, házirend érvényesül, majd a gyülekezet közössége érzi meg, a kiáradó áldást, ha családjaink szeretetközösségben élnek. Az egyház, a templom falain túllépve, magyar népünk a legfontosabb a mi szívünknek, tehát a házastársi kapcsolatokért vállalt szeretet munka, lehet további magyar családok példaképévé, keresztyén családi szeretetünk, itt Erdélyben megélt magyar nemzeti identitásunk alapjává. 


Végül, Szabolcs és Brigitta, itt Isten színe előtt azért adhatjuk azt a címet ennek az esküvőnek, hogy: a jó döntés, mert Isten életetek Ura és Királya. Örülhetünk és örvendezhetünk, mert az Ige hit - megvallása az már garancia, arra, hogy jó úton jártok, így már elmondhatjuk, hogy Isten és emberek előtt, ma egy olyan jó döntést hoztatok, amit nem kell, megbánjatok.
Egy olyan döntést, ami végig kísér egész életeteken,
s amely Isten áldásából a ti életeteket boldoggá teszi egy hűséges és szerető házastársban,
Valamint egy olyan döntést, amely Isten ajándékaképpen másoknak is példaadó lehet. Ámen. 

Isten áldja meg házasságotok és életetek mindörökre! 


  Fotók: Török Szabi

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése