2017. december 7., csütörtök

Ha mélyhitű vagyok, akkor mentesülök a fájdalomtól? (Keresztyén tévtanítások ) – Mi Minden +Teológia blogSokszor beszélnek arról újonnan megtértek, hogy amióta  Jézussal találkoztak, azóta gyökeresen megváltoztak, már nincs az a bűn az életükben, érzelmileg stabilak lettek stb. Ezt a gondolatsort sokan megtoldják azzal a tévhittel is, hogyha valami nehézség ér, akkor Isten büntet, azt mondják nem tértél meg "eléggé".  

Létezik, az, hogy  Isten mai napjainkban is büntet? A kegyelem időszakában Isten hagyhatja belátása szerint azt, hogy elszenvedjük tetteink következményeit, vagy megengedheti, hogy elviseljük mások által elkövetett bűnök következményeit. Fontos szem előtt tartanunk, hogy minden ami történik életünkben, legyen az jó vagy rossz ( Heidelbergi Káté 27. kérdés-felelet) nem véletlen és a javunkat szolgálja, ha Istenre bízzuk magunkat.
A „nem tértél meg eléggé" téves teológiai tétele, egyfajta rossz nyomást gyakorolhat, ami komoly lelki gondokat okozhat embereknek.

A perkefcionizmus fogságában
Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes." (Máté 5:48)
Ezt a kijelentést Jézus a Hegyi Beszéd végén mondja. Lelkigondozók, pszihológusok azt mondják, hogy a tökéletesség csapdája egy negatív jelenség ami akár kényszeres viselkedéshez is vezethet. Mit akart Jézus  a Hegyi Beszéd végén  mondani? Ha megnézzük az eredeti görög szöveget, a"tökéletes" kifejezsésére használt szó,"teljességet"jelent .  Magyar nyelvünkben e két szó között rokonértelmű (szinonima) kapcsolat van. A bibliában a tökéletesség és a teljesség fogalma olyan embert jelent akit Isten befogadott a jó és rossz oldalával együtt.
Milyen káros következménye lehet a tökéletesség csapdájának?
A tökéleteség „csapdája”, emberi teljesitmény szintjére viheti hitünket, ami nagyon veszélyes..
Jób történetét bizonyára ismerjük. Amikor  eléri  az a sok nehézség, nyomorúság, abarátai arról akarják meggyőzni, hogy biztosan valami rosszat tett, valahol valamit elrontott az életében és Isten ezért bünteti ( Jób 8:3-6, 11:13-16).
A  történet vége fele láthajuk, hogy maga Isten sem ért egyet ezzel : "Miután az Úr mindezeket elmondta Jóbnak, így szólt az Úr a témáni Elifázhoz: Haragra gerjedtem ellened és két barátod ellen, mert nem beszéltetek rólam olyan helyesen, mint szolgám, Jób."( Jób 42:7).
Maga Jézus is többször figyelmezteti tanítványait, hogy ha neki nehéz volt, és szenvedett, akkor nekünk sem lesz egy  nehézségektől mentes életünk. Láthatjuk a tanítványok életében is ahogyan feltörnek gyengeségek, kételyek és bűnök annak ellenére, hogy már jó ideje Jézus mellett vannak. Gondoljunk azokra az emberi reakciókra amiket a tanítványok tanúsítanak Jézus jelenlétében: Péter hazudik, próbálja Jézust "lebeszélni" a kereszthalál vállalásáról, szintén Ő az aki sokszor önigazult magatartást vesz fel. Tamás kételkedik, a  tanítványok egy csoportja elakar pusztítani egy települést csupán azért mert nem fogadták el őket és a prédikációjukat .
Hogyan takarjuk el mi emberi módon a bűnünket, hibáinkat?
·         Tagadás: úgy teszünk mintha nem is létezne  a bűn az életünkben.
·         Jó cselekedetekkel: igyekszünk szorgalmasan ″ledolgozni″ az adosságunkat, ezáltal próbáljuk enyhíteni a bűntudatunkat.
·         Törvény által: elitéljük önmagunkat a törvény tükrében, vádoljuk saját magunkat.
Tökéletlen állapotunk egy teljesen elfogadott állapot a Biblia tükrében. Ha felismerünk olyan bűnöket magunkban amiket Jézus is többször említ (Márk 7:20-23), válalljuk fel ezeket, hisz a kegyelem hálójába ezek is beleférnek. „Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a véghezvitelt tetszése szerint.” (Fil 2,13)

Ez a bejegyzés Henry Cloud és John Townsend könyve alapján készült. Eredetiben itt

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése