2017. július 23., vasárnap

KELL-E olvasni a Bibliát, KÖTELES vagyok-e templomba járni? Ettől tiszta lesz!

Mi a kegyelem időszakát éljük, mégis előfordul, hogy keresztyén életünkben a törvény alattiság dominál. A szabadságon alapuló szeretet a szabadságon alapuló elköteleződés Istennel való kapcsolatunknak egy fontos tartópillére. Arról lesz szó ebben a cikkben, hogy hogyan veszi tehát át a „kell/kötelező” magatartás helyét a „megszeretném/meg akarom tenni” hozzáállás! 

  Ebben a cikkben egy téves felfogást igyekszem leleplezni, amelyek első olvasatra, biblikusnak tűnik, azonban az alaposabb vizsgálat azt mutatja, hogy mégsem az.  Fel kell oldani a téves tanítást, azért, hogy elkerüljük a haragot, a megkötözöttséget és a kiábrándulást.


KÖTELESSÉGED olvasni a bibliát, KELL a jót tenni, a keresztyén élet KÖTELEZ!
 

        Sok keresztyén közösségben hangzanak el ezek a kijelentések nap, mint nap, mert mindennek az alapja a rend és a fegyelem, amire Pál apostol is felhívja a figyelmet (1Kor 14,40).
       Példának okáért vegyük Csabát, aki rendszeresen olvasta a Bibliát. Szívesen töltött időt tanulmányozással. Csaba főiskolás korában, csatlakozott egy ificsoporthoz. Ők arra biztatták, hogy naponta olvassa az igét. Az ifi vezető - mondhatni gyakran - kérdőre vonta a közösség tagjait hitéletükkel kapcsolatosan. A sok ellenőrzés, és kérdőre vonás miatt, Csaba egy idő után rosszul érezte magát, ha kimaradt a napi igetanulmányozás, vagy a napi ima. A bibliaolvasás, ami azelőtt igen kedves volt Csaba számára, egy idő után kötelesség tudadtba torkolott, és akárhányszor kimaradt a mindennapi elmélkedés, Csaba úgy érezte magát, mint aki méltó a büntetésre. Csaba kikerült a szabad akarat világából és átment a „KELL/MUSZÁLY/KÖTELESSÉG” igája alá.
Kedves olvasó, milyen lelkülettel olvasod a Szent Írást, milyen lelkülettel vonulsz el imádkozni? Felismered ennek az értékét, szabadon mész, vagy nálad is valami miatt kötelesség lett, azért teszed mert ezt így illik? Emlékszem diákkoromban a hétfő reggeli áhitat az iskolában kötelező volt.  Ha nem mentem el, vagy ha arra gondoltam, hogy kihagyom, már egyfajta bűntudat fogott el. Ha mentem, akkor egy idő után a kötelesség érzése vezetett. Igen, felekezeti iskola volt, nyilván a maga belső szabályzatával, de a VALÓDI KERESZTYÉN életben is így kell lennie? 


       Nekünk, keresztyéneknek az az ajándékunk, hogy szabadon, tiszta szívünkből, teljes elménkkel szeressük Urunkat. (Mt 22:37-40). Őszintén csak akkor tudunk szeretni, dönteni valaki mellett, ha szabadok vagyunk azt nem szeretni. Akkor szerethetjük igazán Istent, ha egy opciónak ott van a „nem- szeretet” is. 
      Ha a törvény árnyékában élünk, akkor mindig elítéljük magunkat, amikor nem azt tettük, amit KELLETT volna, ilyenkor azt is érezhetjük, hogy Isten már nem szeret minket mivel nem tettünk eleget KÖTELEZETTSÉGÜNKNEK.
       A törvény igájában való élésnek több rossz következménye is van. Az alábbiakban az öt legismertebb következményt sorolom fel:
1. A törvény haragot hoz magával. Akárhányszor megszegünk egy parancsolatot, arra számítunk, hogy Isten haragja ránkszáll és mi magunk is haragudhatunk Istenre. Ellenkezünk Istennel és távoltartjuk magunkat tőle.
2. A törvény alattiság egy bűntudatos, önmarcangoló állapotot hoz magával. Ez egy olyan állapot amibe megváltottként nem kell visszatérnünk. (Róma 8:1).
3. Egy harmadik rossz következménye a törvénynek,  hogy elválaszt a szeretettől. Ha nem olyanok vagyunk, amilyennek Isten szeretne, akkor nincs rendben az életünk.
4. Ha a törvény alatt vagyunk, a bűn növekszik, a törvény érdekes módon növeli a bűnre a hajlamunkat. Ez egy hihetetlen, megtévesztő és romboló következmény.
5. Utolsóként a törvény azért nem visz előbbre, mert nem a szeretet a motiváció. A mi szándékunk, az mi a szívünkben van, az számít Istennek, Ő azt nézi (1Sám 16,7). Csak akkor szerethetünk őszintén, ha valóban szabadok vagyunk. Ha szolgák vagyunk, akkor ez nem működik. Pál a korintusiakhoz írott levelében lényegre törően elmondja a szabad döntés fontosságát:  "Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten” (2 Kor 9,7).

Milyen a kényszermentes, kötelességmentes Istennek tetsző, de ugyanakkor Krisztust követő élet?

       A valódi kapcsolatokban, a szeretet szabadon jön. Nem kell Istent vagy bizonyos embereket szeretnünk. Szabadon szerethetünk akit csak akarunk.
       Ha belső szabadsággal rendelkezünk akkor ezt másoknak is megadjuk. Nem itélünk el másokat, nem vonjuk meg a szeretetünket, csak azért mert nem olyanok amilyennek mi szeretnénk.
       Amikor magunkba nézünk és meglátjuk, hogy mit kellene megtegyünk, ne itélettel tekintsünk magunkra, ne védekezzünk, ne zárjuk el magunkat a hibáinktól, hanem a kegyelem nevében fogadjuk el a hibáinkat vállaljunk felelősséget magunkért.


       A törvény terhe alóli kilépés, azt jelenti, hogy ezután másképpen tekintünk a dolgokra: a KELL, hozzáállást átveszi, a MEGSZERETNÉM/MEG AKAROM tenni hozzállás. Nyilván sok élethelyzetünk lesz, amikor nem lesz kedvünk dolgokhoz, hiszen nem szeretjük a kényelmetlenséget. Jézus Krisztus is vívódott: őt elsősorban nem a szegek tartották a kereszten, hanem a szeretete. Mégis félelmeinél jobban akarta az eredményt, amit a kereszt hozott el.
       Felnőtt, érett keresztyéni életünkhöz hozzátartozik az is, hogy meg kell, tegyünk pillanatnyi kényelmetlen dolgokat: "Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett - a gyalázattal nem törődve - vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült." (Zsid 12,2).
        A törvény alatt az Isten szemében helytelen cselekedte önmarcangolássá válik, a kegyelem alatt azonban egyfelől felelős felvállalássá, másfelől pedig Krisztusunk-Urunk példáját követő szeretetet adó és jót akaró ÉLNI akarássá.


KELL olvasni a Bibliát? Nem kell, de vegyük figyelembe, hogy mennyi Isteni ajándéktól fosztjuk meg magunkat, amit kár nem- elfogadni.
KÖTELES vagyok templomba járni? Nem, viszont jó lenne felismerni a támogató közösség áldását az életünkre nézve.


Soós Szabolcs írása.

Eredetiben: Itt.
Kulcsszavak: szabad akarat, keresztyén élet, kell, kötelező, muszály, kegyelem, szeretet, Krisztus követés, megszeretném tenni, megakarom tenni

Milyen érzelmi terheket okoz neked hívő életedben a kötelesség fogalma? Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése