2017. október 2., hétfő

Csak tenni a jót


Sorozatunk egyik előző részében a tettek fontosságáról beszéltünk. Jézus több alkalommal is bátorít minket, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem cselekvői is. (Máté 7: 24-27)
A sorozat e heti részében a tetteink motivációjáról, a belső inditatásról szeretnék megosztani egy pár gondolatot. Sajnos az ige cselekvésében is jelen lehet tévtanítás, rossz megközelítés ami kiábránduláshoz vezet. Isten azt várja el tőlünk, hogy mindig építő cselekvéssel válaszoljunk a hallott igére, de nem mindegy , hogy milyen szívvel cselekszünk.
Csak tegyük a jót, más nem is számít
Ha biblikusabban szeretném megfogalmazni a "csak tegyük a jót, a többi nem számít " tanítást, akkor azt is lehetne mondani, hogy a keresztyén élet kulcsa a vak ENGEDELMESSÉG.

Elég csak tenni a jót? Fontos része keresztyén életünknek, de ez is csak EGY PILLÉR. A jó cselekedetekkel Isten iránti hálánkat fejezzük ki. Rendkívül fontos újra és újra emlékeznünk arra, hogy a kegyelem által szólított meg Isten, mi semmilyen jó tettel nem tudjuk ezt kiérdemelni.
Az engedelmességnek ez a fajta értelmezése azt sugallja, hogy Isten jobban figyel a tetteinkre mint a mögötte levő szándékra, és pusztán a tetteink "minősége" alapján itél meg. E téves tanítás szerint nem számít, hogy  milyen meggyőződés alapján teszünk jó dolgokat, a lényeg, hogy cselekedjünk. Lehet, hogy a közvetlen környezetünkben egy lelkivezető vagy lelkipásztor elismerését akarjuk és azért vagyunk aktívak , lehet ,hogy csak neheztelés és bűntudat végett teszünk jó cselekedeteket.
Ézsaiás próféta az előbb említett hamis engedelmességet látja meg Izrael népében is: "Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat" (Ézsaiás 29:13).

Mit jelent az Isten szerinti engedelmesség?

Az Ószövetségben az engedelmeskedni kifejezést a héber nyelv a ″síma″ igével fejezi ki. Ez a kifejezés a meghallgatni, jelen lenni kifejezésekkel is fordítható a bibliai szövegkörnyezetben. Hasonló tartalommal rendelkező kifejezéssel találkozunk az eredeti görög nyelvű Újszövetségben is.  Az Isten szerinti engedelmesség a kapcsolatról szól. Mi emberek meghalljuk Isten üzenetét és válaszolunk rá ahogyan a gyerek válaszol szülei hívására. Az Isten szerinti engedelmesség önmagába nem egy cél, hanem egy struktúra amiben formálódunk Isten képmására.
Láthatjuk Izrael népének életében is, hogy az engedelmességnek mindig volt egy mélyebb értelme, Isten mindig valami mélyebb igazságra  akarja rávezetni a népét: "Mindenben azon az úton járjatok, amelyet megparancsolt Istenetek, az ÚR, hogy élhessetek, és jó dolgotok legyen, és hosszú ideig lakhassatok azon a földön, amelyet birtokba vesztek!" ( 5 Mózes 5:33)
Amikor megnyílunk őszintén Isten  és testvéreink előtt és feltárjuk a belső harcainkat, kérdéseinket,  kételyeinket akkor válunk igazán szabaddá, akkor tud Isten igazán használni minket.

Milyen negatív következményekkel bír a rosszul értelmezett engedelmesség?
1.      Azt sugallja, hogy a tettek ha jók, akkor nem számít, hogy milyen inditattásból tesszük
2.      Hiteltelenné tesz mások előtt, hiszen egyfélét gondolunk és teljesen mást teszünk
3.      Eltörli a tudatosságot, elmosódik a felelősség vállalás
4.      A téves engedelmesség hazugságban tart. Arra kényszerít, hogy igent mondjunk amikor a szívünkben ellenkezünk. (Máté 5:37)
5.      Tagadja az elesettségünket és azt hiteti el velünk, hogy képesek vagyunk Isten törvényének megfelelni.
6.      Lekicsinyíti a kereszthalál erejét az életünkben.
7.      Megszűnik a problématudat, önmegváltás, önigazultság kerül előtérbe.
8.      Félreteszi a szív mélyén húzodó problémákat, miközben kifele egy látszólag kegyes életet tudunk felmutatni.

Miért vagyunk hajlamosak a téves engedelmesség csapdájába esni? 


 Soós Szabolcs írása

Ez a bejegyzés Henry Cloud és John Townsend írása alapján készült. Eredetiben itt.


.

.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése