2020. február 16., vasárnap

Igei táplálék - "A megbocsátás csodája" (Mt 6,12.14-15) - Mi-Minden+ Teológia Blog


Bibliaolvasás: Mt 18,21-35
     "Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei Atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.” Mt 6,12.14-15


Kedves Testvérek! Ha valaha elgondolkodtunk azon, hogy vajon mi mit is imádkozunk amikor a Miatyánkot mondjuk akkor rájöttünk arra, hogy ebben az imádságban 6 dolgot kérünk. Az első hármat az Istennel való kapcsolatunkra nézve kérjük, a második hármat e földi életünkre nézve. Nagyon érdekes, hogy Jézus, aki tudta, hogy milyen az az imádság, amelyet Isten meghallgat, három dolgot tart fontosnak a mi földi életünkre nézve, ezek a következők: fontos és nélkülözhetetlen a mindennapi kenyér, fontos és nélkülözhetetlen a mindennapi megbocsátás, fontos és nélkülözhetetlen a gonosztól való naponkénti megoltalmaztatás. Erre a három dologra ezen a földön mindenképpen szüksége a keresztyén embernek: mindennapi kenyérre, a mindennapi megbocsátásra és a mindennapi védelemre a gonosszal szemben. Ma a másodikkal fogunk foglalkozni, éspedig a megbocsátás kérdésével, a megbocsátás a mai Igénk és istentiszteletünk témája. 

Kedves Testvérek! Általánosan benne van a székely-magyar ember gondolkodásában az, hogy az Isten megbocsát. Szoktuk mondogatni, „az Isten jó, az Isten megbocsát”. De honnan lehetek abban biztos, hogy az Isten megbocsát? Most szabadon válaszolhattok: honnan tudod te, hogy Isten neked megbocsátott?  

Vajon érezzük e-ezt, az Isten bocsánata egy érzés? A lelki békesség átérzése jelenti az Isten megbocsátását? Vajon azért bocsát meg nekem Isten, mert Ő egyszerűen olyan, hogy megbocsát? Azért van Isten, hogy megbocsátson, ez az ő dolga? Vajon abból tudhatom, hogy megkereszteltek, s a vizet, mint Krisztus vérének a jelképét rám öntötték, ami elmosta az én bűneimet: innen tudhatom, hogy Isten megbocsát? Vajon amikor az úrvacsorában elveszem a szent jegyeket, tudhatom, hogy ez Isten bocsánatát jelenti számomra? 

Kedves Testvérek! A ma felolvasott Ige válasza igen egyszerű: annak bocsát meg Isten, aki a maga rendjén is megbocsát embertársainak, felebarátainak. Nem csak annyi, hogy megbocsátottunk valamit valakinek, de más dolgokat azért nem bocsátunk meg, nem arról van szó, hogy egy megbocsátással teli életet fogunk majd valamikor az ismeretlen jövőben elkezdeni, hanem folyton megbocsátunk: megvan bennünk az a képesség, hogy Isten bocsánatát megtapasztalva, meg tudunk bocsátani akkor, ha megbántanak. 

Kedves Testvérek! De még mielőtt belemennénk a mai Ige mélyebb magyarázatába, picit mondjunk el egy pár dolgot általánosan a megbocsátással kapcsolatosan. 

Először is megbocsátani nem könnyű, mert a mások iránt érzett sértődöttségünk egy olyan csapdát állít a mi számunkra, amelybe nagyon könnyű besétálni, hiszen a sértődöttség haraggá válhat, a harag gyűlöletté, s végül a szavakban, gondolatokban és tettekben megnyilvánuló erőszak ördögi körében találhatjuk magunkat, amely kiváltja a bosszúállást. (R.Girard)

Éppen azért, mert a sértődöttség ilyen mélységekbe és ilyen sötétségbe tudja az embert taszítani, ezért szoktuk mondani azt, hogy megbocsátani szép dolog, hiszen tudjuk azt, hogy sokszor milyen nehéz megbocsátani. A megbocsátás azért tűnik szépnek, mert csak egy „szép lelkű” vagy közismertebb nevén „jó” lelkű ember tud, az esetek többségében felülemelkedni a haragon és a sértődöttségen.  A megbocsátás azonban így éppen azok ritka képessége maradna, akikbe soha, vagy csak nagy ritkán „gázolt bele” az élet, s így az épen maradt jó lelkükkel képesek a megbocsátásra. 

Azonban tudjuk azt, hogy megbocsátani nemcsak a jó lelkű emberek tudnak, nemcsak a jó lelkűek kiváltsága a könyörület, hanem a megbocsátás egy ajándék, amely ajándékért nekünk szüntelenül könyörögnünk kell. 

Azért ajándék a megbocsátás, mert békességet, szeretetet, és az együttélés normális keretek között tartását teszik lehetővé. Sokszor hallani azt, hogy egy- egy ember meg tud bocsátani, el tudja viselni a másikat, és így fennmaradhat a család, a közösség, békéje és harmóniája. 

A megbocsátás végül tehát nemcsak szép dolog, nemcsak egy ajándék, amit az ember megkaphat, hanem egy csodálatos, varázslatos dolog is. Miért? Azért, mert különös módon főképpen nem az lesz gazdagabb tőle, aki kapja, hanem az, aki adja. Nem az történik, amikor megbocsátunk, hogy odaadunk valamit magunkból a másiknak, - s ezzel veszteséget kell elkönyvelnünk- hanem épp ellenkezőleg a boldogság a mi lelkünket fogja elönteni, - s ezzel bennünket téve gazdaggá - ha meg tudunk bocsátani. Szent-Gály Kata a 20 század magyar író és költőnője, ezt igy fogalmazza meg: „Ha tudsz megbocsátani, akkor azok közé tartozol, akik értenek a boldogsághoz.” 

Kedves Testvérek! Tudunk-e megbocsátani? Van-e nekünk ilyen megajándékozott, elvarázsolt csodálatos lelkünk, amely képes arra, hogy megbocsátson? A családban, a munkahelyen, a gyülekezetben? 

Egyszer egy ember elment a lelkészhez, és azt mondta neki, hogy ő nem tud megbocsátani, ezért soha többé nem fog a templomba járni. Mire a lelkész megkérdezte: miért? Az illető sok mindent elsorolt, hogy egyesek a templomba bejövet vagy kimenet, kipletykálnak másokat, hogy egyszer azt mondta neki valaki, hogy miért zöld kalapban jött, miért nem kékben, hogy a kórusban egyesek hamis hangon is énekelnek. Mire a lelkész azt mondta: rendben van, ez igaz. De még mielőtt elmennél, megkérhetlek egy utolsó szívességre? Az ember azt mondta: igen! A lelkész ekkor arra kérte, hogy vegyen a kezébe egy csésze vizet s úgy járja körbe vele háromszor a templomot, - miközben jönnek az emberek a templomba, - hogy egy csepp se essen ki. Amikor ez az ember visszajött a lelkész megkérdezte tőle: miközben jártál körbe halottad-e amint pletykálnak? Vagy láttad-e azokat, az emberi gyengeségeket - akiket amúgy meglátnál - ha nem a csészében levő vízre figyeltél volna? Nem, nem láttam és nem halottam! Látod, így vagyunk a keresztyén életünkbe is: ha a szívünk, amikor templomba jövünk egyedül Jézus Krisztusra koncentrál, ha a szívünk az Istenre figyel, akkor nincs időnk az emberek hibáival foglalkozni. Mert ha valaki azért hagyja el a templomot, mert pl. valaki azt mondta neki, hogy miért jött zöld kalapban s nem kékben, az sohasem Istenért járt ide, az valamiért jött, de nem Istenért. (Internet)

Kedves Testvérek! A keresztyénség történetében azonban az előbb felsorolt példáknál százszor és ezerszer nagyobb botlásokat és bűnöket is meg tudtak bocsátani a keresztyének. Jézus a kereszten imádkozik a tömegért, aki azt kiáltja, hogy „feszítsd meg feszítsd meg”. Azt kéri Istentől, hogy „Atyám, bocsátsd meg nekik mert nem tudják mit cselekszenek” (Lk 23,34), vagy a vértanú István, amikor kövekkel dobálják, hogy a sérülésekbe haljon bele, így imádkozik: „Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!” (ApCsel 7,60). Gondolhatunk Józsefre is, akit eladnak a testvérei, s bedobnak egy kútba, szívére tudja ölelni a testvéreit, meg tud bocsátani és azt tudja mondani: „Ti rosszat tervezetek ellenem, de az Isten terve jóra fordította azt, hogy sok nép életét megmentse” (1Móz 50,20). 

De talán a leginkább a spanyol polgárháború végén történt eset mutatja meg azt, hogy az az ember, aki valóban, igaz teljes szívből tudja imádkozni azt, hogy „bocsátsd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek” (Mt 6,12), milyen megbocsátásra is képes. 

Egy csapat spanyol katona, egyszer egy ellenséges szovjet katonára bukkant, akinek a melle tele volt gránátszilánkokkal, üveges szemei, véres ruhái mutatták: nincs sok hátra. A katona csak motyogni tudta: papot, papot! Gyónni szeretett volna. Az egyik spanyol megsajnálta és elment egy papért, hogy utoljára gyónhasson a fiú. Amikor a pap félig véresen, falfehéren elment, azt mondta: „Vigyétek a sebesültet a kórházba, ne az utcán haljon meg”. Mikor visszaértek a katonához, azt mondta a sebesült: megbocsátott nekem, feloldozott! Mire az egyik spanyol rávágta: miért ne bocsátott volna meg? Hisz az a kötelessége! Nem értitek: nem tudjátok mit csináltam! Eddig 32 papot öltem meg, minden faluban egyszer a plébániára rontottam be, a papokat vertem és öltem meg a leghamarabb. Amikor ideértem, itt is azzal kezdtem, de mivel nem mondták el a családtagjai, hogy hol van a pap: agyonlőttem az apját és két testvérét. Értitek? Annak a papnak, akinek meggyóntam, s aki megbocsátott, megöltem az apját és a testvérét. 

Kedves Testvérek! Igyekezni lehet és kell is arra, hogy megbocsátsunk, de nem fog működni, vagyis az Isten megbocsátásából fakadó erő nélkül, úgy ahogyan ez a pap megbocsátott soha nem fogunk tudni megbocsátani. Azonban amikor megértjük, hogy azok, akik Istennek 10.000 talentummal – vagyis egy óriási adóssággal - tartoznak – ahogyan a felolvasott bibliaolvasási részben is hallottuk (Mt 18,23-35) - azok mi vagyunk, amikor megértjük azt, hogy minden rossz cselekedetünkkel, gondolatunkkal, szavunkkal Isten ellen vétkezünk, akkor magasabb szintre tudunk lépni a megbocsátás terén. 

Mert minden kicsiségen meg lehet sértődni, és minden semmiségen el lehet indulni a harag felé, viszont, ha tudatában vagyunk annak, hogy Isten mekkora adósságot engedett el nekünk – hiszen minden bűn egy Isten ellen elkövetett sértés-tömkeleg - , akkor nemcsak, hogy nem botránkozunk meg az embereken, hanem akkor képesek vagyunk elfogadni Isten ajándékát, az Ő bocsánatát, amely során beindul az a csoda a mi életünkben is, amely Jézus életét jellemezte, hogy nemcsak hétszer, hanem akár 77- szer is meg tudunk bocsátani (Mt 18,22). Ha megértjük Isten könyörületét, akkor tudunk majd szívből így imádkozni: „a mi mindennapi bocsánatunkat és a mindennapi megbocsátani akarásunk add meg nekünk ma” (Fekete K.)

Ha tudunk így imádkozni: „a mi mindennapi bocsánatunkat és a mindennapi megbocsátani akarásunk add meg nekünk ma” akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy Isten is elengedi tartozásunkat, adósságunkat. Ámen. 

Elhangzott Kézdimartonfalván 2020.február 16-án