2017. augusztus 20., vasárnap

Keresztyénként elég-e ismernem a Szentírást?Sorozatunk következő részében egy újabb tévtanítást leplezünk le, amely szerint a Szentírás alapos ismerete minket jó keresztyénekké tesz.
Református identitásunk egyik alappillére a Sola Scriptura elv. A Sola Scriptura elv ( Egyedül a Szentírás) a többi reformátori elv mellett tömören és egyszerűen azt is kifejezi, hogy az utolsó szó joga minden körülmények közt Isten igéjét illeti meg. 

Amikor középiskolás voltam, az érettségi vizsgám egyik (szak) tantárgya a bibliaismeret volt.. Ez a vizsga alapjában véve tárgyi, lexikális tudásra épített, szaknyelven bevezetéstannal foglalkoztunk.
Mit jelent a lexikális tudás?  A bibliai történetek részleteinek az ismerete, kik a szereplők, a cselekmények időrendje, mikor, hol mi történt, ki mit mondott.   Nem volt a legnehezebb vizsga, nem is volt a legkönnyebb, a többségnek egyből sikerült.
A kérdés az, hogy elég ez a lexikális ismeret? Semmiképpen sem lebecsülendő, viszont úgy gondolom, hogy a lexikális ismeret, CSAK AZ EGYIK alappillér. Ahogyan a Heidelbergi Káté az igaz hitet két pillére helyezi ( biztos ismeret és szívbeli bizodalom), úgy   a Szentírás-ismeret is csak egy elem, ami önmagában, nem  elég.

A sorozat eddigi részei:  1. KELL-E olvasni a Bibliát, KÖTELES vagyok templomba járni?

                                              2. Közelebb kerülök Istenhez pusztán egy jó döntés által?

                                              3. 6 tipp amivel kiszúrhatod a téves tanításokat


Ha megismertem az igazságot (Szentírás üzenetét), akkor növekedni fogok a hitben

Ez egy  biblikusan hangzó kijelentés ami valóban ott van a Szentírásban. János evangéliuma 8. részében, a 32. versben Jézus ezt mondja: ″...megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket″. 
Az igazság valóban szabaddá tesz, azonban a szöveg környezetet is figyelembe kell venni. ( János 8:30-41). A  szöveg környezetből az látható, hogy a zsidók akik hallgatják Jézust, azt állítják, hogy Ábrahám utódai. Jézus tovább válaszol, és elmondja, hogy ha valóban Ábrahám gyermekei lennének, akkor azt TENNÉK amit Ábrahám tett. ( János  8:39 ). Tehát elég  csak megismerni az igazságot? Nem, nem elég! Cselekedni kell az igét! Az alábbi élethelyzet jó példával szolgál: nézzük Laura esetét, aki túlsúlyossággal küzdött éveken keresztül. Laura miután rájött, hogy egyedül nem képes leküzden ezt a problémát, lelkigondozót keresett. A lelkigondozás során felszínre jöttek régi, megoldatlan gondok . Laura a lelkigondozó segítségével szembenézett ezekkel a gondokkal és lassan sikerült kezébe vennie életét . Először megtanulta, hogy ott kell hagynia a magányos farkas hozzáállást, és kapcsolatba kell lépnie másokkal. Másodszor, Laura határokat kellett szabjon a származási családjával szemben és ezáltal elkerülje irányítani vágyó szüleit. Rákellett jönnie, hogy mi hajtja a túlzott evésben, milyen fájdalmat nyom el ezzel a pótcselekvéssel.  A lelkigondozás során, Laura rájött, hogy önmagában a biblia tanulmányozás, a bibliaismeret nem emel ki a mélységből, TENNI kell  Isten akaratát. Jézus sziklára épített házhoz hasonlítja azt aki hallja az igét és gyakorlatba ülteti a hallottakat.( Máté 7:24-27)
Milyen elveket találunk a Szentírásban az egészséges tettek cselekvéséhez? Hívő életünk alapvető eleme az élő kapcsolat Urunkkal. Isten tudta, hogy hasonlóvá kell legyen hozzánk, ahhoz, hogy mi jobban megérthessük Őt( 2 Korinthus 5:18-19). Napjainkban is eljön hozzánk ″test formájában″, ami a hús –vér gyülekezetet, a mindennapjaink közösségét jelenti ami ″Krisztus teste ″ is egyben. Isten kegyelmét nem csak a biblia tanulmányozás által tapasztaljuk meg, hanem a Vele való elő kapcsolatból (és a közösségünkkel való élő kapcsolat által).
Az élő kapcsolat egy gyülekezettel, közösséggel nem azt jelenti, hogy elmegyek a templomba, köszönök az ismerősöknek, az aktív kapcsolat egy mélyebb odafigyelést jelent a másik iránt, és semmiképpen sem egy hivatalos jellegű viszonyulást. 
Mi  keresztyének Isten kinyújtott kezei vagyunk embertársaink fele. Nem attól leszünk lelkileg tiszták, hogy ismerjük az igét, hanem attól, hogy tesszük azt.
 A református gyülekezetekben a prédikáció után a lelkész így folytatja: ″válaszoljunk a hallott igére a ...énekkel″.  Jó lenne ha mi  a hallott igére építő cselekvéssel válaszolnánk.

Soós Szabolcs írása

Henry Cloud és John Townsend pszihológus lelkészek tollából. Eredetiben itt

Neked sikerült megoldanod egy érzelmi vagy más jellegű problémát életedben azzal, hogy cselekedted a megértett igét?

1 megjegyzés: